Jazyková výbava

Predstavujeme významných prezidentských kandidátov a ich schopnosť dorozumieť sa. Dnes je to pán Štefan, aktuálne na úrovni mierne pokročilého.