Choroby na výlete

Keďže nie všetci priaznivci ĽSNS sú nezamestnaní, niektorí si vzali PNky, aby včera mohli prísť do Bratislavy. Práskol ich poslanec Uhrík, ktorý im za to verejne poďakoval.