Viac žiar, viac svätec

Konečne prišla uhorka. Takže je čas na slovné hračky.