ads

Čistá dobrovoľnosť

Najnovším Igorovým obľúbeným sebaklamom je tvrdenie, že obyvatelia chudobnej Oravy prišli na testovanie úplne dobrovoľne a vôbec nie s nožom ohrozenia ich základnej ekonomickej existencie na krku.