.

ads

Milióny zodpovedných občanov

Jeden splieta o zázraku, druhý haluzí o národnom povstaní, tretí trepe o úžasnom zomknutí sa a tak ďalej... celý festival iluzórnych metafor. A pritom reálne vysvetlenie je celkom prosté.