ads

Odliv mozgov vyriešený

Slovensko trpí odlivom mozgov a prichádzame tak o množstvo mladých ľudí, ktorým sme dali vzdelanie, ale nevieme im dať slušnú budúcnosť.  Pod múdrym vedením terajšej vlády bude tento vážny problém už čoskoro minulosťou.