.

ads

Nedeľná chvíľka poézie

Pozerajúc na relevantné štatitiky a vedecké prognózy a porovnávajúc ich s protestujúcimi hordami, zaveršoval som si.