.

ads

Posledná útecha

Vždy ma baví, keď vidím niekoho, kto sa trápi čo i len s gramatikou rodného jazyka, ako sa považuje za cieľ úpornej snahy všemocných globálnych elít o podmanenie si jeho jedinečnej slobodnej mysle.