.

ads

PF 2022

Všetko dobré v novom roku. Zvlášť tým, čo majú každý rok aspoň do apríla problém spomenúť si, aký rok sa vlastne píše.